March 4, 2011

..semoga..

..semoga kamu mendapat cukup kebahagiaan untuk membuat kamu bahagia..cukup cubaan untuk membuat kamu kuat..cukup penderitaan untuk membuat kamu menjadi manusia yang sesungguhnya dan cukup harapan untuk membuat kamu positif terhadap kehidupan..